wpseek.com
Un motore di ricerca WordPress per sviluppatori e autori di temicurrent_filter › WordPress Function

Da2.5.0
Deprecaton/a
current_filter ( Nessun parametro )
Ritorna:
  • (string) Hook name of the current filter.
Definito a:
Codex:

Retrieves the name of the current filter hook.Sorgenti

function current_filter() {
	global $wp_current_filter;

	return end( $wp_current_filter );
}