wpseek.com
Un motore di ricerca WordPress per sviluppatori e autori di temideactivate_sitewide_plugin › WordPress Function

Dan/a
Deprecato3.0.0
deactivate_sitewide_plugin ( $plugin = false )
Vedi:
  • deactivate_plugin()
Definito a:
Codex:

Deprecated functionality for deactivating a network-only plugin.Sorgenti

function deactivate_sitewide_plugin( $plugin = false ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0', 'deactivate_plugin()' );
}