wpseek.com
Un motore di ricerca WordPress per sviluppatori e autori di temirest_is_ip_address › WordPress Function

Da4.7.0
Deprecaton/a
rest_is_ip_address ( $ip )
Parametri:
  • (string) $ip IP address.
    Richiesto:
Ritorna:
  • (string|false) The valid IP address, otherwise false.
Definito a:
Codex:

Determines if an IP address is valid.

Handles both IPv4 and IPv6 addresses.


Sorgenti

function rest_is_ip_address( $ip ) {
	$ipv4_pattern = '/^(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$/';

	if ( ! preg_match( $ipv4_pattern, $ip ) && ! WpOrg\Requests\Ipv6::check_ipv6( $ip ) ) {
		return false;
	}

	return $ip;
}