Un motore di ricerca WordPress per sviluppatori e autori di temiwpmu_admin_redirect_add_updated_param ›

Da3.0.0
Deprecato3.3.0
wpmu_admin_redirect_add_updated_param ( $url = '' )
Parametri:
  • (string) $url Optional. Redirect URL. Default empty.
    Richiesto: No
    Default: (vuoto)
Vedi:
Ritorna:
  • (string)
Definito a:
Codex:
ChangeLog:
  • MU

Adds an 'updated=true' argument to a URL.Sorgenti

function wpmu_admin_redirect_add_updated_param( $url = '' ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.3.0', 'add_query_arg()' );

	if ( strpos( $url, 'updated=true' ) === false ) {
		if ( strpos( $url, '?' ) === false )
			return $url . '?updated=true';
		else
			return $url . '&updated=true';
	}
	return $url;
}