Un motore di ricerca WordPress per sviluppatori e autori di temiedit_term_taxonomy ›

Da2.9.0
Deprecaton/a
do_action( 'edit_term_taxonomy', $tt_id, $taxonomy )
Parametri: (2)
  • (int) $tt_id Term taxonomy ID.
    Richiesto:
  • (string) $taxonomy Taxonomy slug.
    Richiesto:
Definito a:
Codex:

Fires immediate before a term-taxonomy relationship is updated.

Sorgenti

do_action( 'edit_term_taxonomy', $tt_id, $taxonomy );