Un motore di ricerca WordPress per sviluppatori e autori di teminav_menu_attr_title ›

Da3.0.0
Deprecaton/a
apply_filters( 'nav_menu_attr_title', $menu_item->post_excerpt )
Parametri:
  • (string) $item_title The menu item title attribute.
    Richiesto:
Definito a:
Codex:

Filters a navigation menu item's title attribute.

Sorgenti

$menu_item->attr_title = ! isset( $menu_item->attr_title ) ? apply_filters( 'nav_menu_attr_title', $menu_item->post_excerpt ) : $menu_item->attr_title;