Un motore di ricerca WordPress per sviluppatori e autori di temisanitize_mime_type ›

Da3.1.3
Deprecaton/a
apply_filters( 'sanitize_mime_type', $sani_mime_type, $mime_type )
Parametri: (2)
  • (string) $sani_mime_type The sanitized mime type.
    Richiesto:
  • (string) $mime_type The mime type prior to sanitization.
    Richiesto:
Definito a:
Codex:

Filters a mime type following sanitization.

Sorgenti

return apply_filters( 'sanitize_mime_type', $sani_mime_type, $mime_type );