Un motore di ricerca WordPress per sviluppatori e autori di temiwp_update_attachment_metadata ›

Da2.1.0
Deprecaton/a
apply_filters( 'wp_update_attachment_metadata', $data, $post->ID )
Parametri: (2)
  • (array) $data Array of updated attachment meta data.
    Richiesto:
  • (int) $attachment_id Attachment post ID.
    Richiesto:
Definito a:
Codex:

Filters the updated attachment meta data.

Sorgenti

if ( $data = apply_filters( 'wp_update_attachment_metadata', $data, $post->ID ) ) {