Un motore di ricerca WordPress per sviluppatori e autori di temisubmenu_file ›

Da4.4.0
Deprecaton/a
apply_filters( 'submenu_file', $submenu_file, $parent_file )
Parametri: (2)
  • (string) $submenu_file The submenu file.
    Richiesto:
  • (string) $parent_file The submenu item's parent file.
    Richiesto:
Definito a:
Codex:

Filters the file of an admin menu sub-menu item.

Sorgenti

$submenu_file = apply_filters( 'submenu_file', $submenu_file, $parent_file );